Sap Danışmanlık

        Mevcut kaynaklarınızı etkin bir şekilde kullanabilmenizi ve işinizden en yüksek verimi alabilmenizi hedefleyen SAP ERP, esnek ve gelişime açık yapısı ile bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz en iyi BT yatırımlarından biri olmaya aday… Yetenekli raporlama özellikleriyle donatılan SAP ERP, vereceğiniz kritik kararlarda size destek olabilmek için teknolojinin tüm imkânlarını kullanmanıza olanak tanıyor.

        SAP ERP çözümü, merkezi yönetimi beraberinde getirerek operasyonların yönetimini kolaylaştırmayı ve maliyetleri düşürmeyi hedefliyor. Ayrıca bu sayede verinin sisteme sadece bir kez girilmesi sağlandığından, verinin iş süreçlerindeki katma değerini önemli ölçüde artırmaya olanak tanıyor. Sağlanan veri bütünlüğü ve şeffaflığı da raporlama tarafında önemli bir kazanca dönüşüyor. Sistemden alınan raporlar eskisinden çok daha gerçekçi ve faydalı projeksiyonlar yapılabilmesini kolaylaştırıyor.

        SAP ERP, farklı sektörlerden müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak konusundaki başarısı; izlenebilirlik, verimlilik ve tüm bunların doğal bir sonuç olarak da kârlılık getirilerini karşınıza koyar. Bu çözüm, modüler yapısı sayesinde ölçeklenebilir bir uygulamaya imkân verdiği gibi, dış kaynaklı yazılımlarla da sorunsuz bir şekilde entegre olarak iş akışına dahil olur.

        SAP ERP, kurulumdan bakım ve yükseltme süreçlerine kadar her anlamda esnek ve uygulaması kolay bir çözümdür. Hem kurum içerisindeki iş süreçlerini, hem de kurumun işbirliği içinde olduğu harici iş süreçlerini topyekûn yönetebilmek için tasarlanan bu çözüm sayesinde iş verimini ve performansı her zaman en üst seviyede tutmak mümkündür. SAP ERP, dünyaca kabul gören tüm standartlara uygun, SAP harici iş uygulamalarıyla sorunsuz biçimde çalışacak şekilde geliştirdiğinden, BT yatırımlarınızın korunmasına büyük ölçüde katkıda bulunur. Sadece SAP dışı değil, eski tarihli fakat henüz işlevini kaybetmemiş iş uygulamalarını da SAP ERP ile birlikte tam uyum içinde kullanmak mümkündür.

 

SAP Fonksiyonel Danışmanlık Hizmetleri

 

        SAP HR  (İnsan Kaynakları) Modül Danışmanlığı

        SAP İnsan Kaynakları (HR) modülü, işe alma, yerleştirme, puantajlama, bordro, motive etme ve değerli çalışanları tutma dahil birçok süreci yönetilmesini sağlar.

 

        İşe personel yerleştirmeden, çalışanların kariyer planlamasına, ücret hesaplarından, çalışanların yolculuk masraflarının hesaplanmasına kadar insan kaynakları alanının bütün konularını içine almaktadır. Kazanç – ücret hesapları ve muhasebesiyle, vergi ve çalışma kanunları ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermektedir. Bu yüzden, bu modül her ülke ve kurum için özelleştirilerek kullanılmaktadır.

               

        SAP WM (Depo Yönetimi) Modül Danışmanlığı

               

        SAP Depo Yönetimi modülü mal girişinden çıkışına kadar depo içerisindeki tüm mal hareketlerinin yönetilmesini, izlenmesini ve denetlenmesini sağlayan modüldür.

                 

SAP Depo Yönetimi sisteminin sağladığı olanakları belirtmek gerekirse;

       şeklinde sıralanabilir.

 

WM sistemi, aşağıdaki işlevleri sağlayan diğer SAP sistemleriyle bağlantılıdır:

       

       SAP FI (Finans Yönetimi) Modül danışmanlığı

 

       FI modülü (Financial Accounting) Mali muhasebe tarafında gelen verilerin birden fazla modül ile entegre bir şekilde kayıt edilmesi ve bu kayıtların saklanması, aynı zamanda da finansal verilere üzerinden planlama kontrol ve stratejik kararlara alt yapı sağlayacak finansal raporların alınmasını sağlayan bir modüldür.           

       Üretimin ve ekonomik süreçlerin küreselleştiği ve çeşitlendiği, dolayısıyla gittikçe karmaşık hale geldiği günümüzde, işletmelerin kurumsal kaynak planlama (ERP) uygulamalarına gitmeleri kaçınılmaz hale gelmektedir. Rekabetin yoğunlaştığı bu dinamik ortamda karar alma süreleri kısalırken, koordinasyon ve kontrolün önemi de artmaktadır. Kararların zamanında ve doğru alınabilmesi, veri havuzlarından ilgili verilerin çıkarılabilmesine, gerekli değişkenler arasındaki ilişkinin görülebilmesine ve en önemlisi bunlarla ilgili veri akışının sürekli güncellenebilmesine bağlıdır.

       SAP ECC (ERP Core Components) Finansal Modülleri, temel işlevi yöneticilerin karar almalarına yardımcı olan yöntemler ve araçlar sunmaktadır.

 

Mali Muhasebe (FI)

 

Genel Muhasebe

       Bir işletmede tüm muhasebe kayıtlarının tutulabilmesini, düzenli /otomatik işlemlerin yapılabilmesini ve raporlamayı sağlar.

 

Müşteriler Muhasebesi

       SAP ECC Satış Dağıtım (SD) modülüyle, müşteriler ile ilgili kayıtlar entegre biçimde oluşturulabilmekte; müşteriye ilişkin ödeme ve bakiye bilgileri, açık ve münferit kalemler raporlanabilmektedir. Satışlara ve müşteri ödeme kayıtlarına dayanarak etkin kredi yönetimi için veri sağlanmaktadır.

 

Satıcılar Muhasebesi

       SAP ECC Malzeme Yönetimi (MM) modülü ile entegre olarak satıcılara yönelik bilgiler takip edilebilmekte; bu işlemlerle ilgili kayıtlar yapılabilmekte ve ödeme işlemleri, satıcı kalemleri ve bakiyeleri gibi veriler raporlanabilmektedir.

 

Duran Varlıklar Muhasebesi

       İşletmenin tüm duran varlıkları ve halihazırdaki yatırımları izlenebilmekte; ilgili kayıtlar ve amortisman çalışmaları, yeniden değerleme gibi düzenli işlemler yapılabilmekte; portföy ve envanterler listelenebilmekte; ilişkili veriler raporlanabilmektedir.

 

Özel Defterler

       İşletmelerin kendi ihtiyaçlarına uygun özel hesaplamaların yapabilmesini sağlar.

 

SAP Teknik Danışmanlık Hizmetleri

                ABAP Danışmanlık Hizmeti – İK , Lojistik ve Finansal Modülleri alanlarında

                SAP-SAP & SAP-Non SAP Entegrasyonları (Web servis, RFC Fonksiyonlar ,XML, TXT veya XLSX ,FTP vs. )

                Fiori (Standart/Müşteriye Özel) uygulamaların geliştirilmesi